2016-02-11 09:28Pressmeddelande

Kyrkornas Lund – ny bok från Kulturen

null

Under medeltiden fanns det fler kyrkor i Lund än i någon annan nordisk stad. Kulturens nya bok Kyrkornas Lund berättar om den kyrkliga arkitekturen som så starkt präglade den tidens Lund, och om arkitektoniska delar från kyrkorna som samlats in vid Kulturens arkeologiska undersökningar.

Under de 125 år som Kulturen bedrivit arkeologisk verksamhet har ny kunskap om Lund kontinuerligt kommit fram. I staden fanns under medeltiden 22 socknar med kyrkor och flera kloster. De många kyrkorna har nu lyfts fram i en bok som Kulturen producerat. Boken fokuserar på den medeltida kyrkoarkitekturen under den katolska eran, men också dagens kyrkor i Lunds församlingar har fått en plats.

Vid återkommande arkeologiska undersökningar har flera kyrkor kunnat utforskas i större eller mindre omfattning. Några av de kyrkor som vi vet har funnits har ännu inte påträffats.

Kulturen har genom åren samlat in arkitektoniska delar från kyrkorna, som Kulturens arkeologer grävt fram. Det kan exempelvis vara kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar, delar av friser och så vidare, som berättar om hur de olika kyrkorna kan ha sett ut. Det är de detaljerna som gett inspiration till att skriva om kyrkornas arkitektur. Några av fynden kan man se i Kulturens utställning Metropolis – Lund på medeltiden.

Ute på Kulturens område kan man se delar av ruinen efter S:ta Maria minors kyrka som låg vid Botulfsplatsen. Kyrkan upptäcktes vid grävningsarbeten i början av 1900-talet. Ruinens stenar märktes upp och flyttades till Kulturen, där den murades upp igen.

På Kulturen finns också en arkeologisk trädgård som kallas Lapidariet efter det latinska ordet för sten – lapidus. I trädgården kan man se arkitektoniska detaljer från några av Lunds medeltida kyrkor och kloster. På flera ställen på Kulturens område har sten som samlats in från Lunds medeltida kyrkor murats upp i väggpartier, som i gångtunneln under Adelgatan och murarna vid det lilla torget. På Kulturens magasin finns ytterligare arkitekturelement sparade.

Bokens författare Gunilla Gardelin arbetar idag som kulturmiljöutvecklare på Kulturen, men har en bakgrund som historisk arkeolog. Hon har arbetat på Kulturen sedan 1999. 

Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin, Kulturens bokserie Archaeologica Lundensia (2015)

Finns att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund. 

Kontakt: 

Gunilla Gardelin, kulturmiljöutvecklare på Kulturen, gunilla.gardelin@kulturen.com, 046-35 04 53

Maria Bohlin, informatör på Kulturen, maria.bohlin@kulturen.com, 046-35 04 47

Pressbilder: 

Bifogas. Scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst. 

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin