2019-04-01 08:35Pressmeddelande

Kvällsföredrag på Kulturen i Lund med stadsantikvarie Henrik Borg

Det nybyggda EPA-varuhuset öppnade 1931, omgivet av äldre bebyggelse. Foto från 1955 ur Kulturens arkiv. Det nybyggda EPA-varuhuset öppnade 1931, omgivet av äldre bebyggelse. Foto från 1955 ur Kulturens arkiv.

Hur har hus sett ut historiskt? Finns det några särdrag och kännetecken för Lund? Välkommen till ett föredrag med stadsantikvarie Henrik Borg!

Det kommer att handla om hur bebyggelsen sett ut i Lund under historisk tid, med fokus på 1800- och 1900-talen. En del 1900-tal kommer att lyftas extra mycket, sånt som ger en extra dimension till den livsmiljö vi befinner oss i.

–  Jag vill sätta in bebyggelsen i dess sammanhang i tiden och rummet, koppla den till tidsandan eller tillgängliga resurser snarare än till enskilda beställare eller arkitekter, säger Henrik Borg.

Därmed kommer det även att handla om den enklare, vardagliga bebyggelsen och dess betydelse för miljön.

Föredrag: Stilfullt i Lund. Har vi någon stil i byggandet i Lund? Med stadsantikvarie Henrik Borg. Ingår i entréavgiften. Museets södra område är öppet till kl 20.00. 

Datum och tid: Onsdagen den 3 april 2019 kl 18.30–19.15

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen i Lund, i Auditoriet. 

Pressbild: En pressbild bifogas. Scrolla ner och klicka upp bilden, och klicka sedan på knappen Ladda ner. 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin