2011-06-16 08:48Pressmeddelande

Kulturens styrelse får ny ordförande

null

På Kulturens årsmöte, måndagen den 13 juni, avtackades Kulturens styrelseordförande Lars-Erik Skjutare efter sju år vid styrelseklubban. På årsmötet valdes Bengt L Andersson till ny ordförande. Bengt L Andersson har tidigare varit VD för AB Tetra Pak och sitter även med i styrelsen för Månteatern i Lund.

Lars-Erik Skjutare avtackades på årsmötet och fick förutom blommor även ta emot föreningens hedersutmärkelse - en K-märkt nål i silver. K-nålen tilldelas utvalda personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till verksamheten.

Kulturens nye styrelseordförande Bengt L Andersson kunde inte närvara vid mötet, men lät valberedningen framföra att han känner sig hedrad och att han ser fram emot sitt uppdrag och att ta del av verksamheten som han upplever just nu befinner sig i ett väldigt intressant utvecklingsskede.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, tfn 046 35 04 02
Erik Roman, pressansvarig, tfn 046 35 04 47

 

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar och i drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan alla ta del av en magisk värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin