2016-10-24 13:50Pressmeddelande

Kulturens museichef lämnar sitt uppdrag

null

Idag, måndagen den 24 oktober, har Kulturens museichef Anki Dahlin sagt upp sin anställning. Kulturens styrelse kommer genast att starta rekryteringsprocessen för att hitta hennes efterträdare. Styrelsens målsättning är att detta arbete ska vara klart i samband med årsmötet i maj 2017.

Bengt L Andersson, styrelsens ordförande:

– Jag tycker det är tråkigt att Anki har sagt upp sig, samtidigt som jag har förståelse för hennes val efter drygt nio år som chef på Kulturen. Anki har under sina år utvecklat Kulturen på ett mycket positivt sätt. Det kommer att vara viktigt för efterträdaren att fortsätta detta arbete.

För frågor, vänligen kontakta Bengt L Andersson på tfn. 0708–36 46 47 eller e-post bengt@bagmi.se

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund, som är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltid till samtid, från lokal kultur till världskultur.

På Kulturen i Lund är det ofta liv och rörelse. Här firas högtider och egna traditioner som Barnens dag och Spökkväll och det erbjuds en omfattande programverksamhet för alla åldrar. När du blir hungrig kan du äta på restaurangen eller ta en fika på vårt mysiga café.

Bland våra övriga besöksmål finns t.ex. Kulturens Östarp, där man kan uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet, Hökeriet, som är Lunds äldsta speceributik, Livets museum i Lund, som handlar om människokroppens funktioner, och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, som handlar om hur synen på friskt och sjukt har förändrats över tid.

Kulturen bedriver pedagogisk och vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Magasinering, vård och dokumentation är en omfattande del av vårt arbete. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kulturen grundades 1882 och har drygt 3 500 medlemmar. Kulturen får verksamhetsbidrag från Region Skåne, Lunds kommun och Sjöbo kommun. 


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin