2017-05-29 12:24Pressmeddelande

Kulturens årsbok 2017 är här: "Kulturens Östarp – levande kulturarv"

null

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum. Det är uppbyggt kring en skånsk korsvirkesgård från 1812, som ligger på sin ursprungliga plats i ett vackert kulturlandskap i Sjöbo kommun. Under 2018 kommer området att bli Skånes andra kulturreservat. I årets årsbok Kulturens Östarp – levande kulturarv berättar vi om bakgrunden till friluftsmuseets grundande och om förutsättningarna för bildandet av kulturreservatet. 

I boken gör vi nedslag i Östarps intressanta historia. Dessutom presenteras såväl kulturlandskapets vilda flora och fauna som Gamlegårds trädgård och de olika lantrasdjur som hålls på Östarp. Texterna är skriva av personal från Kulturen samt Krister Larsson (biolog), Björn Magnusson Staaf (lektor i museologi) och Magnus Berglund (naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne). 

Kulturens förste chef, Georg Karlin, hade länge letat efter en skånsk korsvirkesgård som han kunde flytta till Kulturen i Lund. Men när han till slut hittade Östarp 1922 hade han kommit på andra tankar. Han ville göra Östarp till en förebild för hur kultur-, natur- och djurskydd kunde kombineras, och bestämde sig därför för att låta gården ligga kvar i sitt ursprungliga kulturlandskap. 

Det här var nytt och nytänkande på 1920-talet, och ett beslut som vi är mycket glada för idag. Besökarna möts nu av ett böljande landskap med betande djur, med en fin vy över Gamlegård. Många av de växter och djur som finns i markerna kan ses som ett biologiskt kulturarv, som harmonierar med byggnaderna och för tankarna till det gamla bondelandskapet. Här finns idag många rödlistade arter som inte trivs i det moderna jordbrukslandskapet. 

Ny bok: Kulturens Östarp – levande kulturarv (Kulturens årsbok 2017)

Referensexemplar: Kan rekvireras via mejl från Karin Hindfelt: karin.hindfelt@kulturen.com

Pressbilder: Bilder på flera av bokens uppslag samt på omslaget bifogas. Scrolla ner och klicka på bilderna för att ladda ner dem högupplöst.

För mer information: Karin Hindfelt, årsbokredaktör och intendent på Kulturen, 046-35 04 12, karin.hindfelt@kulturen.com

Årsbokskalas med presentation av boken
Torsdagen den 1 juni kl 15 firar vi vår nya årsbok på Kulturen i Lund. Karin Hindfelt, som varit redaktör för årets bok, hälsar välkommen. Därefter lyssnar vi på Emma Johansson, gårdsbrukare på Östarp och Kristina Bakran, trädgårdsmästare och pedagog på Kulturen. Båda har bidragit med texter till boken. Vi bjuder på kaffe och fikabröd.

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund, som är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltid till samtid, från lokal kultur till världskultur.

På Kulturen i Lund är det ofta liv och rörelse. Här firas både nya och gamla traditioner och det erbjuds en omfattande programverksamhet för alla åldrar. När du blir hungrig kan du äta i restaurangen eller ta en fika på vårt mysiga café.

Bland våra övriga besöksmål finns t.ex. Kulturens Östarp, där man kan uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet, Hökeriet, som är Lunds äldsta speceributik, Livets museum i Lund, som handlar om människokroppens funktioner, och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, som handlar om hur synen på friskt och sjukt har förändrats över tid.

Kulturen bedriver pedagogisk och vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Magasinering, vård och dokumentation är en omfattande del av vårt arbete. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kulturen grundades 1882 och har drygt 3 500 medlemmar. Kulturen får verksamhetsbidrag från Region Skåne, Lunds kommun och Sjöbo kommun. 


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin