2009-10-07 09:06Pressmeddelande

Kulturen stickas in inför öppnandet av fyra nya folkkonstutställningar

null

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför invigningen av Kulturens storsatsning på temat Folkkonst & Design. Det blir fyra nya utställningar på sammanlagt ca 350 kvm. Men satsningen på folkkonst och design kommer även att märkas på andra sätt. Under sommaren har Bea Szenfelds folkdräktsinstallationer prytt träden inne på museiområdet och inför öppnandet av utställningarna kommer Handkultur att sticka in bl.a. muren framför Vita huset.

Kulturen har Sveriges största samlingar av kulturhistoriska föremål från södra Sverige. Folkkonstföremål tas nu fram ur Kulturens magasin och förbereds för att tillgängliggöras på ca 350 kvm i två helrenoverade byggnader inne på museiområdet. Satsningen är den största som Kulturen gjort på många år.
Tanken bakom utställningen är att inspirera besökare till att se på folkkonstens föremål på nytt sätt där skaparglädjen hamnar i centrum. Den har satt sitt tydliga avtryck i den äldre folkkonsten och lever i hög grad vidare i dagens design och skapande aktiviteter. Det är meningen att museiföremålen ska inspirera och bidra till att starta nya kreativa processer.
Kulturens utställningssatsning är mer än bara en utställning. Under temat folkkonst och design erbjuder vi även föredrag, slöjdverksamhet, formdeckarspår, installationer samt ett brett specialutbud av lokal design i museibutiken.

Inför invigningen stickas delar av museet in!
En del av förberedelserna inför öppnandet står Handkultur för. Inspirerade av graffiti-stickning kommer de att sticka in delar av museimuren och föremål på området för att ge lite smakprov på vad den nya utställningssatsningen kommer att erbjuda samt visa vägen ut till Ystadhuset där entrén till utställningarna är. Arbetet med att sticka in museet mur utanför Vita huset påbörjas onsdagen den 7 oktober ca kl 15.00 (om vädrets makter tillåter!).

Invigningsfest söndagen den 18 oktober kl 13-16
Invigningsfesten har, precis som utställningarna, det folkliga som tema och denna dag förvandlas därför delar av museiparken till en folkpark i miniformat. Förutom invigningsceremoni kl 14 och visning av utställningarna blir det dans, musik, slöjd, ballonger, graffiti-stickning samt flera andra aktiviteter för hela familjen.

Pressvisning av utställningarna sker torsdagen den 15 oktober kl 11.00
Mer information kring pressvisningen kommer i separat pressinbjudan som skickas ut måndag den 12 oktober.

Kontaktpersoner:

Anki Dahlin, museichef, tfn 046-35 04 02
Charlotte Åkerman, projektledare, tfn 046-35 04 16

Bilder: Viveca Ohlsson, tfn 046-35 04 93, viveca.ohlsson@kulturen.com


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin
Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl