2012-03-29 14:25Pressmeddelande

Kulturen söker byggmaterial och berättelser om byggande från 1900-talet!

null

Kulturen vänder sig till allmänheten för att få hjälp med att samla in 1900-talsmaterial till utställningen ByggnadsKulturen som öppnar i sommar. Fasadtegel, golvmaterial, fönster, isolering, tapeter, verktyg, arbetskläder, ritningar och broschyrer är sådant vi söker, men också personliga berättelser om byggprojekt.

Olika tiders teknik och material
Utställningen ByggnadsKulturen ska berätta om hur man byggt under olika tidsperioder, vilka material, vilken teknik och vilka verktyg som har använts. Kulturens samlingar är fulla av äldre material och föremål, men vi behöver hjälp med att komplettera våra samlingar från 1900-talet.

Vi kommer att bygga ett antal väggar i genomskärning, där ena sidan visar exteriören och den andra interiören. Det blir en kronologiskt ordnad väggparad, där besökaren kan se byggteknik, material, kulörer och tapeter från olika tidsperioder.

Specifika och mer allmänna önskemål
Vi efterlyser byggnadsmaterial från 1900-talet i allmänhet, men vi har också en lista med specifika önskemål. En del kommer att användas direkt i utställningen medan annat kommer att dokumenteras och bevaras i våra samlingar.

Vi är också intresserade av berättelser om olika byggprojekt; det kan vara allt från den egna villan eller radhuset till flerfamiljshus eller typhus. Varför byggde man just på den utvalda platsen och varför valde man just den hustypen eller tekniken? Det kan också handla om renovering av ett hus.

OBS! Vi ber den som vill bidra till utställningen att höra av sig senast den 16 april 2012!

www.kulturen.com/utstallningar finns en lista på material som vi söker. Där finns också information om hur man ska gå till väga om man vill skänka material. 

För mer information:
Karin Hindfelt, projektledare, karin.hindfelt@kulturen.com eller 046-35 04 12
Henrik Borg, stadsantikvarie,  henrik.borg@kulturen.com eller 046-35 04 51 
Erik Roman, pressansvarig, erik.roman@kulturen.com eller 046-35 04 47
Direktlänk till information med detaljerade listor finns på www.kulturen.com

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin