2011-02-21 08:42Pressmeddelande

Kulturen nysatsar och anställer sju nya medarbetare!

null

Efter ett tufft verksamhetsår 2010 laddar nu Kulturen om och anställer sju nya medarbetare för att förnya och vidareutveckla verksamheten. Men nysatsningen startade redan den 1 januari då en helt ny organisation sjösattes. Under 2010 blev flera tjänster vakanta och nu tillsätts dessa samt ytterligare ett par tjänster för att ge den nya organisationen de kompetensresurser som krävs för att bättre uppnå verksamhetsmålen, både i dag och i framtiden.

Följande sju medarbetare sökes:

  • Programarrangör, heltidstjänst på Programavdelningen
  • Intendent, heltidstjänst på Samlingsavdelningen
  • Magasinsregistrator/konservatorsassistent, halvtidstjänst på Samlingsavdelningen
  • Säljare i museibutik, halvtidstjänst på Försäljningsavdelningen
  • Arkeolog, heltidstjänst på Kulturmiljöavdelningen
  • Intendent/projektledare, halvtidsvikariat på Utställningsavdelningen
  • Konservator, heltidsvikariat på Utställningsavdelningen

Kulturens nya organisation
I den nya organisationen kommer verksamheten att synliggöras tydligare. Det blir sex avdelningar och som lyfter fram de verksamhetsgrenar som Kulturen kommer att fokusera på i framtiden: utveckling, utställningar, program, samlingar, kulturmiljö(arkeologi, byggnadsvård och trädgård) samt försäljning. Den nya organisationen bygger på att blanda olika kompetenser i team som tillsammans ska utveckla verksamheten. Kulturen utvecklas till en bättre, mer transparent och mer demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten från idé till färdigt resultat.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, 046 35 04 02
Agneta Dahlberg, sekreterare, 046 35 04 42

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar och i drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan alla ta del av en magisk värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin