2011-11-23 14:13Pressmeddelande

Kulturen lanserar ny logotyp inför helgens julstök

null

Inför årets julstök byter Kulturen logotyp. Föreningens omfattande verksamhet ska bli mer synlig och i ökande omfattning bygga på delaktighet. Bytet är ett resultat av ett varumärkesarbete där 98 djupintervjuer gjorts med besökare, medlemmar, personal och boende i regionen. I september fattade Kulturens styrelse beslut om en ny vision och nu lanserar Kulturen sin nya logotyp och grafiska profil.

En synlig verksamhet som bygger på delaktighet
Årets julstök på Kulturen blir startskottet på ett långsiktigt arbete med att göra Kulturen mer synlig och omvärlden mer delaktiga i verksamheten. Kulturen ska vara en oas där kulturarv får liv. Ny logotyp, grafisk identitet och webbplats ska bidra till bättre synlighet och kontakt med omvärlden. Den aktuella utställningen ”Popstad Lund” berättar om de fantastiska åren mellan 1971 – 1996 då Lund var en musikalisk metropol. Kulturen har skapat utställningen tillsammans med ett stort antal personer som var med då bl a via Facebook. Nästa år påbörjas arbetet med en ny utställning om Lunds stadshistoria – en utställning som skapas tillsammans med Lundaborna.

Ny vision
Kulturens vision är att bli det mest livfulla och engagerande museet – en föregångare när det gäller delaktighet. En viktig utgångspunkt för denna vision är det faktum att Kulturen i grund och botten är en ideell medlemsförening. Omvärlden har visat ett stort intresse av att både stödja och engagera sig i Kulturens omfattande verksamhet - detta har varit en viktig insikt för föreningen Kulturen.

Ny logotyp
Den nya logotypen signalerar öppenhet i stället för slutenhet. Den är välkomnande och uppmuntrar världen att vara med. Logotypen blir, som ett resultat av hur den ser ut och på sättet den ska användas, en integrerad del av Kulturens breda och varierade verksamhet. 

Logotypen består av bokstäverna K, U, L, T, U, R, E och N skrivna med svart eller vit konturlinje på ett karaktäristiskt sätt.

Pressvisning inför årets julstök sker torsdag den 24 november kl 11.
Se separat pressinbjudan.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, 046 35 04 02
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47 

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin