2022-03-17 09:28Pressmeddelande

Kulturen i Lund bygger ny lekplats på tema stad & land

Skiss av lekplatsen av Lennart Pranter/Pranters Hantverk ABSkiss av lekplatsen av Lennart Pranter/Pranters Hantverk AB

Lekplatsen på Kulturen i Lund är populär och välanvänd, men det innebär också att den har blivit sliten. Men nu börjar snart bygget av en ny lekplats, på tema stad & land! Pranters Hantverk AB, som har stor erfarenhet av att bygga temalekplatser, står för både design och byggarbetet. Lekplatsen är ännu ett led i museets satsning på den viktiga målgruppen barn och unga.

Lennart Pranter har i samarbete med Kulturen tagit fram ritningar till lekplatsen. Utformningen måste ta hänsyn till en hel del säkerhetsregler, och naturligtvis måste allt material hålla för lek i många år. Vi återanvänder också material som vi har sparat på museet, t ex skiffertak och taktegel. Vi tycker att temat stad och land passar bra för en lekplats i vårt friluftsmuseum, där vi just visar kulturhistoriska hus från både stad och land.

Inspirerad av Lunds stadsvapen

Ursprungsidén till stadsdelen baserades på tanken kring kyrka, rådhus och torg som en bas för en stad. Nu blir det också en butik, ett stall och en palissad. Palissaden med tre torn är inspirerad av Lunds stadsvapen, men i övrigt finns det inga specifika förebilder till stadens byggnader. I landsbygdsdelen kommer det finnas en ”lada” med ett stort tramphjul i. När barnen trampar runt i hjulet drivs vatten fram i vattenrännor och ner till stadsdelens vallgrav. Landsbygdsdelen befolkas också av en del djur,  som skulpteras i trä. För den som vill äta medhavd matsäck bygger vi en pergola med bänkar och bord.

Avspärrat från 21 mars

Den gamla lekplatsen stängs av från 21 mars. Avspärrningen kommer att finnas kvar till slutet av september, då stadsdelen av den nya lekplatsen ska vara klar. Vi planerar att bygga landsbygdsdelen nästa vår.

Under tiden som lekplatsen är stängd kan barnen leka i Pippi Långstrump – en lekutställning. Vi kommer också att sätta ut fler leklådor i friluftsmuseet, med t ex träsvärd, sköldar, hopprep och tunnband. En tid efter att lekplatsens stadsdel har öppnat stänger vi Allmogehallen med lekutställningen, eftersom hallen ska byggas om till ett familjens hus, som vi berättat om i ett tidigare pressmeddelande

Stor satsning på barn och barnfamiljer

Både den nya lekplatsen och ombyggnaden av Allmogehallen är del i en satsning på barn och barnfamiljer. Tillsammans rör det sig om investeringar på nära 20 miljoner kronor. Vi har också byggt ut programverksamheten för barn, särskilt på lov och helger, och det kommer vi fortsätta utveckla.

– Barn och barnfamiljer är en viktig målgrupp för Kulturen, och vi är väldigt tacksamma för bidrag på sju miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen till Allmogehallen och två testamentariska gåvor på miljonbelopp, som gör att vi vågar inleda arbetet med lekplatsen redan nu, säger museichef Gustav Olsson.

Ansökan bidrag från Lunds kommun

För att kunna slutföra lekplatsbygget har Kulturen gått in med en ansökan om bidrag på 1,5 miljoner kronor från Lunds kommun, eftersom många förskolor använder lekplatsen. Vi ger även besökare och medlemmar möjlighet att bidra med pengar till lekplatsens landsbygdsdel.

Kontakt: 
Gustav Olsson, museichef på Kulturen, 046-35 04 02, gustav.olsson@kulturen.com

Therese Bygge, programarrangör och projektledare för nya lekplatsen, 046-35 04 52, therese.bygge@kulturen.com 

Pressbild: Bifogas, se nedan. 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin