2023-03-27 10:41Pressmeddelande

Kulturen ger ut ny årsbok på tema mönster

Kulturens årsbok 2023 har tema mönster.Kulturens årsbok 2023 har tema mönster. På denna bild syns Kulturens senaste årsbok bland de senaste årens årsböcker. I bakgrunden syns Sven Fristedts mönster "Glada blad".

Kulturens årsbok har utkommit årligen sedan 1935. Årets årsbok, den 89:e i ordningen, har tema "mönster". Temat har att göra med att vi inviger utställningen "Sven Fristedt – mästare i mönster" den 1 april, där vi ställer ut en hel del exempel på Sven Fristedts fantastiska mönstervärld (läs mer om utställningen här). För att beskriva innehållet i årsbok 2023, ges nedan ett litet smakprov: 

"Älskar du snillrika kompositioner av vackert färglagda former och figurer i tryck och mode? Kan du tänka "Åh, vilket vackert fält!" när du åker förbi en harvad åker och ser hundratals meter spikraka streck i den bruna jorden? Har du fastnat med blicken på en tegelvägg, noterat att de murade stenarna är organiserade på ett särskilt sätt och bestämt dig för att räkna ut vilka regler som har styrt upp det hela? Vi är nog många som skulle ha kunnat svara ja på alla dessa frågor, för "mönster" är ett väldigt spännande fenomen. Det är ett stort tema, på samma nivå som om vi hade valt att skriva om till exempel kärlek, föräldraskap, sommar eller mat – vi omger oss dagligen med mönster, dels på det visuella planet (i tapeter, mattor, tavlor, byggnader), dels mönster i en mer abstrakt bemärkelse (i samtal, filmer, trafik). Ena stunden pratar vi kanske med en vän om ett mönster på en t-shirt som vi nyligen har köpt för att i nästa stund kanske beklaga oss över en tredje persons tråkiga beteendemönster. Det går naturligtvis inte att uttömmande avhandla ett ämne som "mönster" på de sidor som ryms i denna bok, men det har heller aldrig varit avsikten. I denna årsbok möter du i stället tio artiklar som pekar på vad mönster kan innebära i ett kulturhistoriskt sammanhang, till exempel varför människan gillar mönster, hur vi ser mönster i landskapet och hur mönster kommer till utryck inom konst, mode, hantverk, arkeologi, textilindustri, stenhuggning och inom museets väggar. Vi har här gjort vårt yttersta för att du ska ha en spännande och lärorik resa framför dig."

Årsboken finns till försäljning (eller för uthämtning om man är medlem) från samma dag då utställningen "Sven Fristedt – mästare i mönster" invigs, det vill säga den 1 april.

Årsboken har ett rikt bildmaterial där majoriteten utgörs av foton eller fotograferade föremål i Kulturens samlingar. Vi vill gärna använda årsboken just så – som en plattform där läsaren får exempel på vilka fantastiska föremål Kulturen har.

Bakom årsbokens tio artiklar står nio medarbetare på Kulturen och tre särskilt inbjudna skribenter, var och en expert inom sitt eget område.

Som en rolig detalj, finns i årsbok 2023 också ett stickmönster till strumporna i kronprinsessans Louises skånska dräkt. 

För mer information om årsboken, vänligen kontakta: 

Johan Hofvendahl, Kommunikationsansvarig, Kulturen, 076-539 04 25

 


Ämnen: Årsbok

Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.