2013-03-07 11:20Pressmeddelande

Kulturen får 2,4 miljoner från Boverket till ombyggnaden av Herrehuset

null

Boverket har beviljat bidrag för att tillgänglighetsanpassa Herrehuset på friluftsmuseet. Kulturen har sedan förra året påbörjat en restaurering av byggnaden och sökte då även bidrag för att kunna göra lokalerna mer tillgängliga för museets besökare. Bidraget på 2,4 miljoner kommer bl a att bekosta en hiss som ska underlätta för besökare att ta sig mellan de fyra våningsplanen i en ny stor basutställning som öppnar under 2014.

När ombyggnaden av Herrehuset är klart inleds arbetet med att bygga upp den nya basutställningen som kommer att presentera Kulturens omfattande samlingar av keramik från olika delar av världen. Kulturens keramiksamling hör till de största i Norden. Inte bara vad gäller mängden, utan även i fråga om bredd och kvalitet. Denna omfattande samling har tidigare visats i tre våningsplan i Herrehuset,i en utställning som öppnades på 1940-talet och kompletterades på 1970-talet. Tillsammans med Kulturens andra samlingar med föremål från världens olika kulturer kommer den nya basutställningen Världen på Kulturen att byggas här.

De nya medlen från Boverket gör det möjligt att öka den fysiska tillgängligheten, till exempel med en ny invändig trappa och en hiss som blir tillgänglig från markplan. Det innebär att Kulturens framstående samlingar från olika delar av världen kommer att kunna upplevas i ett renoverat och tillgängliggjort Herrehus i centrum av friluftsmuseet.

För mer information:
Anna Ekman, projektledare, 046 35 04 41
Eva Kjerström Sjölin, utställningsproducent, 0703-767850
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47


Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin