2009-11-20 09:04Pressmeddelande

Kulturen bloggar om jultraditioner

null

Under 2009 har bloggen blivit ett nytt och spännande tillskott till Kulturens verksamhet. Under våren och sommaren har man kunnat läsa om utgrävningarna vid Uppåkra och sedan oktober har det bloggats om hobbyverksamhet. Nu startar museets tredje blogg som kommer att handla om våra jultraditioner och hur det går till när man förbereder inför julen på världens näst äldsta friluftsmuseum.

Ett viktigt mål med Kulturens verksamhet är att göra både byggnader, museiföremål och kunskapen hos medarbetarna tillgänglig för alla som är intresserade. Museets breda utbud av utställningar, pedagogisk verksamhet och Kulturens årsbok är några exempel på hur detta görs idag. Men i takt med att omvärlden förändras hittar också verksamheten nya former och bloggen är en sådan, som nu utforskas med enkla medel och lustfylldhet.

Uppåkrabloggen: blogg.sydsvenskan.se/uppakra
Redan under våren startade Uppåkrabloggen, genom ett samarbete mellan Kulturen och Sydsvenskan, där Kulturens arkeolog Karl-Magnus Lenntorp skriver om de pågående arkeologiska utgrävningarna vid Uppåkra boplats utanför Lund.

Hobbybloggen: www.kulturen.com/hobbybloggen
Bloggande gav mersmak och i samband med invigningen av Kulturens stora folkkonstsatsning startades även en blogg som ett komplement till delutställningen Gjort det själv!. Hobbybloggen är en levande fördjupning av utställningen som handlar om svensk hobbytradition från 50-talet och fram till idag. Här bjuder utställningsproducenten Niklas Ingmarsson på mer ingående beskrivningar och bakgrundshistorier kring de hobbyföremål som folk bidragit med. Tanken är även att besökare ska kunna bidra med bilder på egna hobbyskapelser.

 Julbloggen: www.kulturen.com/julbloggen
Lagom inför julförberedelserna startar nu Kulturens senaste tillskott till bloggfamiljen - Julbloggen. Julutställningar har länge varit en tradition på Kulturen. I fem av husen på friluftsmuseet iscensätts varje år jultraditioner från olika tider och inom olika samhällsklasser. Arbetet med julutställningarna innebär noggranna förberedelser som omfattar många olika, och ibland udda, arbetsuppgifter. På Kulturens julblogg kommer antikvarien Anders Jansson att skriva både om våra jultraditioner och hur arbetet med utställningarna på Kulturen går till. Bloggandet pågår under hela utställningsperioden som varar fram till och med den 10 januari 2010.

För mer information kontakta:
Karl-Magnus Lenntorp, arkeolog och bloggare, tfn 046 35 04 17
Niklas Ingmarsson, utställningsproducent och bloggare, tfn 046 35 04 11
Anders Jansson, antikvarie och bloggare, tfn 046 35 04 22
Erik Roman, pressansvarig och bloggläsare, tfn 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle.

KULTUREN i Lund
Kulturen är det största museet i Skåne och det näst äldsta friluftsmuseet i världen. Med ett brett utbud av utställningar samt en unik museipark bjuder vi på många upplevelser för alla åldrar. Tema för årets utställningar är FOLKKONST & DESIGN


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin