2010-01-14 11:36Pressmeddelande

Kulturen återinför entréavgift till museets friluftspark

null

Sedan den 11 maj 2008 har Kulturen låtit besökare gå in gratis till museets friluftspark. Den 2 februari kommer entréavgiften att återinföras. Anledningen till att satsningen inte kan fortsätta beror dels på att antalet besökare inte ökat i den takt man hoppats, dels att man inför verksamhetsåret 2010 får minskade anslag från bl a Lunds kommun.

Tanken med satsningen var att de fria entrébesöken skulle finansieras med hjälp av bl a ökad omsättning i museibutiken. Publiktillströmningen ökade dock inte i den takt man förväntat sig och när verksamheten nu drabbats av minskade anslag har ett återinförande av entréavgiften blivit nödvändigt.

- Vi håller ändå fast vid vår ambition om att Kulturen ska vara ett besöksmål som man vill besöka ofta. Därför kommer vi under året bl a att se över kulturenmedlemskapet för att hitta andra sätt att göra det enkelt och mindre kostsamt att komma hit många gånger under året, förklarar museichef Anki Dahlin.

 Ett första steg i denna riktning har redan gjorts då en större del av årets evenemang kommer att ingå i entréavgiften och därmed blir gratis för Kulturens medlemmar. Entréavgift kommer att gälla till samtliga delar av museet från och med tisdagen den 2 februari.

Entréavgift från och med 2 februari 2010:
Entré till Kulturens utställningar och friluftspark kostar 70 kr för vuxna, 35 kr för studenter. Barn och unga under 19 år samt Kulturens medlemmar går gratis.

För mer information kontakta:
Anki Dahlin, museichef 046-35 04 02
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle.

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur till konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar om aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin