2018-07-13 08:17Pressmeddelande

Klädd för porträtt – fotografier ur Kulturens samlingar

Lilian Borglin fotograferad i Lund av Ida Ekelund på 1920-talet. Lilian Borglin fotograferad i Lund av Ida Ekelund på 1920-talet.

Fotografin var en av flera stora tekniska utvecklingar och uppfinningar under 1800-talet. Sedan dess har fotografin varit intimt förknippad med samhället och människorna. Med hjälp av fotografin har människor, då som nu kunnat skildra sig själva. Klädd för porträtt – fotografier ur Kulturens samlingar visar hur människor iscensatt sig själva genom den klädsel de valt inför fotograferingen. De flesta bilderna är från sekelskiftet 1900 och fram till omkring 1930.

När vi nu likt detektiver har gått igenom Kulturens fotografiska samlingar kan vi få perspektiv på oss själva, se sammanhang och jämföra då och nu. I utställningen visar vi 25 fotografier i stort format, men vi visar även originalbilderna i en monter.

Våra ledord för urvalet har varit kön, tid och samhällsklass, men vi har också noterat sådant som kan betraktas som fult eller fint, gammalt eller modernt.

De allra flesta av bilderna är tagna av professionella fotografer, men ett mindre antal är tagna av amatörer. De som gick till en professionell fotograf hade alltid något de ville berätta, vilket avspeglar sig i klädseln. Amatörfotografierna är mer snapshots tagna i stunden, även om det finns exempel på iscensatta amatörbilder.

Bilder säger olika saker beroende på vem som är betraktare. Det vi ser är inte alltid det fotografen såg eller det som den fotograferade ville förmedla. Varje tid gör sin tolkning.

Utställning: Klädd för porträtt – fotografier ur Kulturens samlingar

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen.

Utställningsperiod: 6 oktober 2018–6 januari 2019.

Pressvisning: Torsdag 4 oktober 2018 kl 10.30

Pressbilder: Tre pressbilder med bildtexter bifogas. Scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst.

För mer information:
Viveca Ohlsson,  fotograf och utställningsproducent, 046-35 04 93, viveca.ohlsson@kulturen.com

Anders Jansson, intendent på samlingsavdelningen och utställningsproducent, 046-35 04 22, anders.jansson@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin