2008-10-10 16:40Pressmeddelande

Kinesiskt tuschmåleri. Ur det gamla föds det nya

null

Tre av 1900-talets kinesiska målare, Cui Zifan, Zeng Mi och Jiang Baolin, vilka alla är högt uppskattade i Kina och välkända även i västvärlden, presenteras med ett urval verk.

Födda 1915 (Cui Zifan), 1935 (Zeng Mi) och 1942 (Jiang Baolin) representerar de olika generationer. Gemensamt för dem är att de på klassisk grund lyckats utveckla ett nyskapande tuschmåleri för vår tid.

Målningarna är lånade ur privata samlingar. Text och urval är gjort av docent Lars Berglund, som specialiserat sig på denna form av kinesisk konst och som också introducerat dessa konstnärer för en svensk och internationell publik.

Det kinesiska tuschmåleriet har tusenåriga anor. Varje epok i historien har sina mästare. Redan under Tang-dynastin på 700-talet, som ofta kallas poesins guldålder, befriade sig kineserna från tvånget att skildra verkligheten på ett naturalistiskt sätt.

Traditionen har alltid varit starkt närvarande. Därför har de kinesiska konstnärerna än idag en förkärlek för att söka inspiration i det gamla när de skall skapa det nya. År 1986 gav den store kinesiske kalligrafen Sha Menghai uttryck för detta med orden:

"Ur det gamla kommer det nya." Det blev vårt tema för utställningen.

De tre konstnärerna Cui Zifan, Zeng Mi och Jiang Baolin tillhör alla den mest spontana stilen inom det kinesiska tuschmåleriet, vilket kallas da xieyi - det stora expressionistiska tuschmåleriet. Detta måleri, tillsammans med kalligrafin, är utan tvekan kinesernas främsta bidrag till världskonsten.

Vernissagen äger rum söndagen den 26 oktober kl. 14 med föredrag av Lars Berglund, docent i östasiatisk konstvetenskap.

Utställnings- och pressansvariga

 

Utställningsansvarig: Eva Kjerström Sjölin, tfn 046-35 04 12 alt. eva.kjerstrom.sjolin@kulturen.com.

Pressansvarig: Anna Ekman, tfn 046-35 04 41 alt. anna.ekman@kulturen.com.

Mer information och pressbilder finns på www.kulturen.com. Klicka på Kontakt & press och därefter på Press & media. Lösenordet för att se pressbilder är b469alle.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin
Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl