2008-05-08 15:18Pressmeddelande

Kina – mitt i världen

null

Den kinesiska kulturen har under perioder varit överlägsen den västerländska. Kinesiska varor har varit attraktiva i västvärlden och handelsförbindelser och varuutbyte har gett anledning till möten, allt ifrån Sidenvägens handelskaravaner till dagens ökande turistströmmar. Sverige och Kina har haft kontakter under många hundra år. Den kinesiska historien och den svenska löper stundtals samman.
Vi vill också ge nycklar till dagens Kina, ett modernt Kina där globala frågor som mänskliga rättigheter, miljö och konsumtion berör alla. Globaliseringen har fört oss än närmre varandra och beroendet är ömsesidigt. Vi delar en gemensam värld.
Med utgångspunkt i Kulturens samlingar berättar vi med föremål, texter, foto, bildspel och film Kinas historia och vår gemensamma historia – hur västvärlden och Sverige mött Kina och möter Kina idag. Utställningen lyfter fram teman som visar på Kina som möjlighet och hot i olika tider, Kina som dröm och verklighet. Utställningen fyller hela mellanvåningen i Vita huset.
Med några generösa lån tillförs Kulturens egna fantastiska samlingar ytterligare några verkliga highlights – en Bronsbuddha hemförd av Sven Hedin (Etnografiska museet, Stockholm), bronskärl och orakelben från såväl Stockholm (Östasiatiska museet) som Köpenhamn (Nationalmuseet). Privatpersoner har bidragit med sina personliga minnen från såväl den kristna missionen som Maos Kulturrevolution.
För att rätt spegla nuet i ett Kina i omvandling har journalisten och författaren Ola Wong medverkat. Likaså har flera specialister och organisationer inbjudits att ge sina röster om mänskliga rättigheter i Kina idag (Amnesty International genom Maria Granefelt, Wallenberginstitutet i Lund genom Jonas Grimheden, Per Gahrton, Marina Svensson, Ola Wong).
Det kinesiska finns idag mitt ibland oss, både som kulturyttringar, som konsumtionsvaror och i form av människor, forskare och studenter som blir ett allt vanligare inslag i den svenska vardagen. Kineser boende i Sverige har därför också fått en plats i utställningen.
Tillsammans med ytterligare tre utställningar på temat KINA, som Kulturen visar under 2008 och det kinesiska kulturarv som man kan spåra upp i Kulturens permanenta samlingar, sätter vi Kina i centrum hela 2008. Kulturens årsbok 2008 har samma tema – KINA – mitt i världen.
Invigning av utställning
Utställningen invigs söndagen den 11 maj kl 14.00 av författaren och Augustprisvinnaren Cecilia Lindqvist och förre Kinaambassadören Börje Ljunggren.

Utställningansvarig är 1:e antikvarie Eva Kjerström Sjölin 046- 350 412. Scenograf är
Wanja Djanaieff.

Presskontakt; Anna Ekman 046-350441. Bilder finns på www.kulturen.com. Klicka på
press, lösenordet är b469alle.

www.kulturen.com e-post: anna.ekman@kulturen.com


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin