2011-03-07 16:35Pressmeddelande

Kartläggning av stulna Wiwen Nilsson-föremål på Kulturen

null

I ett tidigare pressmeddelande har vi informerat att det natten mellan söndag och måndag skett ett inbrott i Kulturens Silverkammare. Efter att polisen undersökt brottsplatsen har även de stulna föremålen i Silverkammaren kartlagts av Kulturens personal. Samtidigt har även resterande föremål i Wiwen Nilsson-utställningen packats ner och förvaras nu på annan plats tills vidare.

Personalen har identifierat att det handlar om ca 80 föremål av Wiwen Nilsson som är försvunna och att det främst rör sig om smycken. Man tycks ha koncentrerat sig på mindre föremål med högt värde som t ex broscher, ringar och hängsmycken, men även ett mindre antal större föremål är försvunna. Det är väldigt svårt att uppskatta värdet av dessa föremål men det handlar om silverföremål där värdena ibland ligger på uppåt hundratusen kronor.

Kulturen publicerar nu ett antal bilder på några av de föremål som saknas och uppmanar alla som på något sätt kommer i kontakt med konstföremål, silver och smycken att hålla ögonen öppna efter föremål och smycken av Wiwen Nilsson. En lista med samtliga smycken samt stämpelmärkningar kommer att sammanställas och spridas för att underlätta för handlare i branschen att hjälpa till att identifiera föremålen. Kulturens föremål har bl a en unik KM-märkning som gör att alla föremål går att identifiera.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, 046 35 04 02
Charlotte Åkerman, avdelningschef Samlingar, 046 35 04 16
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar och i drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan alla ta del av en magisk värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin