2017-08-17 16:48Pressmeddelande

Juni och juli 2017 nya besöksrekord för Kulturen i Lund

null

Sommaren 2017 innebar ett rejält lyft i besöksstatistiken för Kulturen i Lund. De tidigare rekorden slogs med råge: junirekordet från 2016 höjdes med drygt 13 procent och julirekordet från 2015 höjdes med nära 15 procent. 

Det är flera olika faktorer som ligger till grund för det lyckade resultatet. Framför allt ett flertal nyligen invigda attraktiva utställningar, ett engagerande programutbud för besökare i alla åldrar, en utökad satsning på digital marknadsföring och en bättre exportmognad med höjd beredskap för internationella besökare.

Kulturen i Lunds besökare domineras under året i regel av personer bosatta i Lunds kommun, därefter av personer bosatta i Malmö stad och övriga Skåne. Men under juni och juli 2017 tippade vågskålen över och skaran av besökare kom istället att domineras av personer bosatta utanför Skåne. Kulturen i Lund lockar också många internationella besökare. Under juni och juli utgjordes nära 40 procent av besökarna av internationella turister.

Johan Hofvendahl, kommunikationsansvarig på Kulturen:

– Vi ser fler och fler internationella besökare hitta till Lund och till Kulturen. Drygt 80 procent av våra utländska besökare är bosatta i Europa, men vi ser också många andra. I sommar har vi t.ex. haft många besökare från USA och Australien.

Sedan några år tillbaka söker sig väldigt många barnfamiljer till Kulturen i Lund tack vare våra framgångsrika lekutställningar. I slutet av maj invigdes en lekutställning om Mumintrollen, som ersatte en lekutställning om Pettson & Findus. Ganska nyligen invigdes dräktutställningen "Uppklädd: kvinnligt mode 1730-2000", fotoutställningen "The Studio of Vanities" och en utställning om Hasse och Tage, som blivit väldigt generöst uppmärksammad i media. 

Anki Dahlin, museichef:

– Det är jätteroligt att se resultatet av allt hårt arbete som vi har lagt ner de senaste åren. Våra timrade hus har renoverats, vi har förbättrat vår tillgänglighet och vi har långt mer effektiva arbetssätt. Det här är ett resultat som går tillbaka på en väldigt engagerad och motiverad personal. 

För ytterligare information: 

Johan Hofvendahl, kommunikationsansvarig Kulturen, 046-35 04 25, johan.hofvendahl@kulturen.com

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund, som är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltid till samtid, från lokal kultur till världskultur.

På Kulturen i Lund är det ofta liv och rörelse. Här firas både nya och gamla traditioner och det erbjuds en omfattande programverksamhet för alla åldrar. När du blir hungrig kan du äta i restaurangen eller ta en fika på vårt mysiga café.

Bland våra övriga besöksmål finns t.ex. Kulturens Östarp, där man kan uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet, Hökeriet, som är Lunds äldsta speceributik, Livets museum i Lund, som handlar om människokroppens funktioner, och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, som handlar om hur synen på friskt och sjukt har förändrats över tid.

Kulturen bedriver pedagogisk och vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Magasinering, vård och dokumentation är en omfattande del av vårt arbete. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kulturen grundades 1882 och har drygt 3 500 medlemmar. Kulturen får verksamhetsbidrag från Region Skåne, Lunds kommun och Sjöbo kommun. 


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin