2010-09-27 09:10Pressmeddelande

Inbjudan till pressvisning av utställningen ÅKE AXELSSON - MÖBELSKAPAREN

null

Åke Axelsson är en gigant inom svensk möbel- och inredningskonst. Känslan för material, funktion och form paras med kreativitet och experiment- lusta. Resultatet är en genomarbetad formgivning av möbler och inredning som producerats både för det offentliga rummet och för privatbruk.

Åke Axelsson är inredningsarkitekt. Han arbetar med rummet, med helheten. För honom har rum och möbler alltid varit intimt kopplade till varandra. Möblerna föds ur miljön.

Men helheten omfattar inte längre bara rummet och dess gestaltning. För Åke Axelsson rymmer idag helheten också ett produktionstänkande, ett resurstänkande och ett ekologiskt perspektiv som sträcker sig från skogen och träet, över fabriksprocessen och distributionen, till de färdiga möblerna som skall användas av människor i det offentliga rummet eller privat.

Kulturens utställning spänner över sex decennier. Den är inspirerad av den skapande miljö i vilken Åke Axelsson dagligen verkar: ateljén iVaxholm med träkänsla, ljus och rymd, prototypverkstaden där han ”skissar i trä”, hemmet som är inrett med hans egna möbler och fabriken i Gärsnäs i Skåne där idéerna utvecklas och möblerna produceras.

Pressvisning av utställningen ÅKE AXELSSON - MÖBELSKAPAREN samt möte med möbelskaparen Åke Axelsson torsdag den 30 september kl 11.00

Vernissage med Åke Axelsson och Sune Nordgren, konstvetare och känd museiprofil, söndagen den 3 oktober kl 14.00.

Utställningen pågår t o m den 30 januari 2011.

För mer information kontakta:
Eva Kjerström Sjölin, utställningsproducent 046 35 04 12
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur till konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar om aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin