2013-04-09 15:35Pressmeddelande

Gröna skolgårdar fortbildar sig på Kulturen

null

Onsdagen den 10 april samlas drygt 70 pedagoger på Kulturen för en fortbildningsdag inom nätverket Gröna skolgårdar, arrangerad av Naturskolan i Lund. Under dagen varvas teori med praktiskt arbete i Kulturens nya skolträdgård, och syftet är att lärarna ska få idéer och kunskaper som de kan använda för att göra den egna skolan eller förskolans utemiljö grönare, miljövänligare och säkrare. 

Insektshotell, spaljéer och riskbedömning
I fortbildningens teoretiska del fokuserar man dels på risker i utemiljön och dels på information om Lund kommuns reviderade målbeskrivning för skol- och förskolegårdar. Under de praktiska passen kommer pedagogerna t ex att få lära sig om insektshotell och att odla i tråg, och de kommer att få jobba praktiskt i Kulturens skolträdgård, till exempel med att bygga spaljéer. De får också se teaterföreställningen Från rovor till pommes frites som ingår i Kulturens skolprogram. 

Kulturens skolträdgård
Enligt den nya läroplanen för skolan ska eleverna få kunskap om kretsloppstänkande och ett hållbart samhälle, och Kulturens skolträdgård är tänkt som ett experimentområde som skoleleverna får utveckla i samarbete med Kulturen. Skolträdgården är också en historisk tillbakablick. Praktiskt arbete i en skolträdgård var en del av undervisningen i folkskolan under 1800-talet.

Fortbildningsdagarna inom nätverket Gröna skolgårdar arrangeras av Naturskolan, Lunds kommun, och återkommer varje termin på olika platser. Dagen på Kulturen har lockat rekordmånga deltagare. 

Journalister är välkomna mellan kl 11 och 15. 

Plats: Kulturen, Tegnérplatsen i Lund
Datum: Onsdag 10 april 2013

För mer information: 
Carolina Lindeblad, Naturskolan i Lund, 0702-53 27 75, carolina.lindeblad@lund.se
Kristina Bakran, trädgårdsmästare Kulturen, 046-35 04 46, kristina.bakran@kulturen.com
Maria Bohlin, informatör och tf pressansvarig Kulturen, 046-35 04 29Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin