2012-03-15 10:54Pressmeddelande

Fotografier från Botaniska trädgården visas på Kulturen

null

Det Gröna Hjärtat är en fotoutställning på Kulturen som visas i samband med release av boken Det gröna hjärtat: Bilder från Lunds universitets botaniska trädgård (Signum). Christer Lindbergs fotografier av blommor och andra växter i Botan åtföljs av Thomas Malms populärvetenskapliga kåserier och berättelser. Utställningen invigs söndagen den 18 mars kl 14 och pågår t o m den 22 april.

Utställning på Kulturen
Under två och ett halvt år har Christer Lindberg och Thomas Malm följt växternas, personalens och besökarnas liv med kamera och anteckningsblock. Arbetet har resulterat i boken  Det gröna hjärtat. I utställningen, i Trädgårdsrummet på Kulturen, möter ni några av de exotiska blommor som Christer Lindberg fotograferat samt ett urval av dikter från olika delar av världen. 

Christer Lindberg är professor i socialantropologi och Thomas Malm är professor i humanekologi, båda vid Lunds universitet. De möts i sina gemensamma intressen t.ex upptäcktsresornas historia och förhållandet mellan natur och kultur.

Boken Det gröna hjärtat: Bilder från Lunds universitets botaniska trädgård
Boken är tänkt att kunna intressera många, med vackra bilder av blommor och med texter som berättar om ovanliga  växter,  forskningsresor och märkliga händelser i Botans historia. Dessa två professorer är bra på att nå ut till en bredare publik med vida ämnesområden. Båda arbetar med tvärvetenskap och samarbete över ämnesgränser. De använder ofta Botaniska trädgården och museer som Kulturen i sin undervisning och de håller gärna föredrag för en bredare publik. Tvärvetenskapligheten handlar mycket om att överbrygga klyftan mellan å ena sidan humaniora och  samhällsvetenskap samt naturvetenskap och teknik å andra sidan.

Olika folkgruppers traditionella kunskap om växter och djur ligger båda varmt om hjärtat och det avspeglas även i de dikter från olika delar av världen som Thomas valt till boken. Att dokumentera denna kunskap och kultur som snabbt försvinner och hur den kan leva kvar i en hållbar utveckling är andra frågor som engagerar dem. 

Thomas Malm
Thomas Malms ämnen är förutom humanekologi även biologi, socialantropologi, människa och miljö samt öars ekologiska mångfald - närmare bestämt söderhavets öar som centralt intresseområde.

Christer Lindberg
Christer Lindbergs viktigaste ämnesområden förutom socialantropologi är religionsvetenskap, Amerikas indianer, indiansk religion och shamansim. Fotografin är ett viktigt intresseområde och Christer Lindberg har haft många fotoutställningar. Han har dessutom startat en kurs i visuell antropologi vid Lunds universitet.

Boken kommer att finnas till försäljning i Kulturens museibutik.

Utställningen Det Gröna Hjärtat invigs söndagen den 18 mars kl 14 och pågår t o m den 22 april.

För mer information:
Karin Schönberg, projektledare för utställningen, 046 35 04 21
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin