2011-10-21 13:00Pressmeddelande

Fler sjuka träd måste fällas på Kulturen

null

På måndag fälls blodboken utanför Vita huset. Anledningen är att ett svampangrepp på trädets rötter har gjort att det inte går att garantera säkerheten för besökare och byggnader om inte trädet tas ner. Under de senaste åren har flera träd på Kulturen drabbats av bl a svampangrepp och almsjuka. I augusti upptäcktes ytterligare fyra sjuka träd, varav blodboken är ett, som nu måste fällas.

Under augusti gjordes en uppföljande genomgång av Kulturens träd tillsammans med en trädvårdande arborist. Vid genomgången identifierades fyra nya träd som är i så dåligt skick att de måste tas ner med hänsyn till säkerheten för människor och kulturhistoriska fastigheter. Ett av dessa träd är blodboken vid Kulturens entré och Kulturkrogens uteservering. Blodboken är ett av de sista träden som finns kvar från den tid då fastigheten var ett tvåfamiljshus under 1800-talet senare hälft. Trädet har ett allvarligt svampangrepp vid rotstambasen och kommer att avverkas måndagen den 24 oktober. Invid Bosebo kyrka måste även två almar, angripna av almsjuka, och en ask, med svårt svampangrepp, fällas.

- Det är oerhört tråkigt att behöva fälla de gamla träden, men att det är en del av naturens gång och det ger oss samtidigt utmaningen att utveckla både vår trädgårdsmiljö och friluftsmuseet i sin helhet, säger Conny Johansson Hervén, chef för avdelningen för Kulturmiljö på Kulturen.

Nyplantering och återskapande av äldre trädgårdsmiljöer
Samtidigt som gamla träd tas ner planerar Kulturen för förnyelse och tillvaratagande av gamla trädgårdsmiljöer med återplantering av träd och andra växter. Under 2011 har Kulturen gjort en stor kartläggning av Kulturens olika trädgårdsmiljöer och deras historia, vilken skall ligga till grund för en utvecklingsplan av museets park- och trädgårdsmiljöer.

För mer information kontakta:
Conny Johansson Hervén, chef för kulturmiljöavdelningen 046-35 04 05
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt kulturhistoriskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en magisk värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin