2015-12-04 07:15Pressmeddelande

Ensamkommande flyktingbarn får uppleva svenska jultraditioner på Kulturen

null

Under tio tillfällen i december tar Kulturen emot grupper av ensamkommande flyktingbarn för en guidad tur i friluftsmuseets kulturhistoriska hus. Barnen och ungdomarna får ta del av svenska jultraditioner och svensk historia genom berättelser om människoöden från olika tider. Projektet är initierat av Lunds kulturchef Chris Schenlaer, och Kulturen får bidrag från Lunds kommun för att genomföra det. 

Syftet med besöket på Kulturen är att bidra till att barnen och ungdomarna känner sig inkluderade och lite tryggare, genom att de får insyn i landets historia och kunskap om traditioner som de kommer att möta i det svenska samhället. 

Under besöket har grupperna en tolk med sig som översätter till barnens modersmål. Vi försöker göra den guidade turen livfull genom att lägga in praktiska moment där barnen får använda sina sinnen, t ex får de prova på att mala senap på gammalt sätt. Efter rundvandringen bjuder vi på glögg och pepparkakor och barnen får möjlighet att julpyssla och samtala. 

Det finns ett intresse från flyktingboenden för den här typen av aktiviteter, samtidigt som det har visat sig vara svårt för många samordnare att hinna organisera att barnen kommer till Kulturen på visning. För att ge fler grupper möjlighet att hinna besöka Kulturen har Lunds kommun förlängt tiden för projektet, så att bidragspengarna kan användas till visningar även under hela januari 2016.  

Uppdatering 2015-12-04 kl 12.38: 

INBJUDAN TILL JOURNALISTER DRAS TILLBAKA PGA KROCK MED MUSEETS DOKUMENTATIONSARBETE

(Detta är alltså den inbjudan som dras tillbaka: Journalister erbjuds att vara med under en visning den 8 december kl 12,00, då vi får besök av en grupp på ca 20 barn och ungdomar med modersmålet Dari. OBS! Föranmäl att du kommer till maria.bohlin@kulturen.comDetta för att vi ska kunna förbereda barnen och ungdomarna som vi bjudit in.)

Plats: Kulturen, Tegnérsplatsen i Lund.

Tid: Tisdagen den 8 december 2015. Programmet för barnen pågår kl 12.00–13.30. Vi vill gärna att du är på plats i vår entré senast kl 11.55.  

För mer information: 
Annika Mandahl, utställningspedagog, 046-35 04 39, annika.mandahl@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com  

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin