2013-11-18 13:55Pressmeddelande

Denise Grünstein till Kulturen i Lund

null

Söndagen den 19 januari 2014 öppnar vi Denise Grünsteins utställning på Kulturen i Lund med verk både från hennes senaste serier Wunder och Winter och från äldre serier.  Genom sin kamera utforskar hon kroppen och dess delar och tolkar omvärlden, men tänjer också på gränserna för fotografiets karakteristiska egenskaper i förhållande till andra konstformer.

Kulturen vill ge sin publik möjlighet att uppleva fotografins mångfacetterande uttryck
och bredd och inleder därför 2014 med ännu en fotoutställning av högsta kvalitet.

 

Möter samtiden

I Lundahallen på Kulturen i Lund kommer man att kunna se flera bilder från Denise
Grünsteins senaste serier Wunder och Winter, men även verk från de äldre serierna Figure out och Malplacé.

– Jag är intresserad av det jag inte kan förstå, har Denise Grûnstein sagt och berättar i
citatet om grunden för sitt konstnärskap: att förstå sig själv och sin omvärld genom sina bilder. Att tolka minnen, drömmar, farhågor och förhoppningar i en strävan att förstå vad det är att vara människa.

Kännetecknande för Denise Grünsteins konstnärskap är den starka kopplingen till måleriet och
till surrealistiskt fotografi.  Hon leker med konsthistorien och låter klassiska bildvärldar möta samtiden. Romantikens grönskande landskap, Skagenmålarnas strandkultur och surrealismens lek med
kroppar förs in i in i vår samtid och möter en förändrad syn på makt, kön och identitet.

 

Ständig förnyare

Denise Grünstein, som varit aktiv i såväl konst- som modefotografiska sammanhang sedan 80-talets början, gjorde sig känd som portträttfotografiets förnyare på 1990-talet. Hon frångick det rent dokumentära och tog sig konstnärliga friheter i de många ikoniska porträtt hon tog för Månadsjournalens räkning. Uttrycksmässigt förnyar hon sig ständigt och låter konstnärliga och kommersiella bilder spilla över i varandra. Denise Grünstein utforskar även den tekniska sidan av fotografiet och använder sig lika gärna av storformatskamera som digital teknik, eller en leksakskamera som hon hittar på en loppmarknad för några dollar.

På Kulturen visas nio verk ur serierna Wunder och Winter och sju verk ur serierna Figure Out och Malplacé. I utställningen finns också en videoproduktion.


För mer information:

Viveca Ohlsson, huvudansvarig för utställningen och fotograf på Kulturen, 046-35 04 93,
viveca.ohlsson@kulturen.com

Anette Tryding, marknadskommunikatör och pressansvarig på Kulturen, 046-35 04 47, anette.tryding@kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin
Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl