2009-11-25 08:45Pressmeddelande

Dendrokronologisk undersökning ger nytt liv till myten kring Dackestugan på Kulturen!

null

Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen. Stugan har fått namnet från en gammal uppgift om att upprorsledaren Nils Dacke en gång i tiden ska ha använt stugan som tillfälligt gömställe. På senare tid har dessa uppgifter betraktats som uppdiktade, då man uppskattat att byggnaden tillkommit lång senare. Men enligt den nya undersökningen finns det nu provsvar som antyder att byggnaden faktiskt skulle kunna vara från Dackes tid.

Dackestugan kommer ursprungligen från Uranäs socken i Småland och transporterades till friluftsmuseet i Lund av Kulturens grundare, Georg Karlin, under slutet av 1800-talet. Denna så kallade loftbod är en av de mest mytomspunna byggnaderna på Kulturen. Det finns nämligen uppgifter som kopplar samman Dackestugan med den småländske upprorsledaren Nils Dacke, som sägs ska ha övernattat i boden under upproret mot den svenska centralmakten och Gustav Wasa 1542 till 1543. Under senare tid har dock uppgifterna betraktats som tvivelaktiga bl a då själva byggnadskonstruktionen ger anledning att tro att byggnaden snarare är uppförd under 1700-talet.

Under 2009 har denna byggnad restaurerats då dess placering, nära en av museets murar med tiden bidragit till att delar av träkonstruktionen blivit fuktskadad. Arbetet har inneburit att hela Dackestugan monterats ner stock för stock. Under denna process har man passat på att ta prover från trästockarna för att kunna bestämma dess ålder.

Den dendrokronologiska provtagningen har utförts av Laboratorieföreståndare Hans Linderson på Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Resultatet från provtagningen visar nu att delar av byggnaden troligen är uppförd år 1710, men det även finns prover från andra delar av byggnaden som daterats till 1516. Detta medför att myten kring Dackestugan fått nytt liv och nya funderingar kring vad denna spännande byggnad har varit med om genom åren åter väckts till liv.

- Vi kommer nu att starta studier av Dackestugans ursprungsplats för att få veta mer om vem som ägt och brukat den innan den kom till Kulturen. Mycket arbete kommer även att läggas på att varsamt återställa den populära stugan på museet igen, berättar stadsantikvarie Henrik Borg.

För mer information kontakta:
Henrik Borg, stadsantikvarie, tfn 046 35 04 51
Erik Roman, pressansvarig, tfn 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle

Foto: Viveca Ohlsson

KULTUREN i Lund
Kulturen är det näst äldsta friluftsmuseet i världen. På två stadskvarter i Lund ryms ett trettiotal hus som visar hur människor bott och verkat genom tiderna. Här finns utställningar om allt från det medeltida Lund till konsthantverk och design från hela världen.

Kulturen grundades 1892 av Georg Karlin. Han ville rädda föremål från det gamla bondesamhället som var på väg att försvinna. Men Karlin samlade även in föremål från andra delar av världen. Han var nämligen övertygad om att man måste jämföra olika kulturer för att förstå sin egen kultur. Den visionen kvarstår än i dag.

KULTUREN
Tegnérsplatsen i Lund 046-35 04 00 info@kulturen.com www.kulturen.com


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin