2014-01-20 06:30Pressmeddelande

Bulgariens judar undkom förintelsen – en utställning om civilkurage

null

I utställningen Att göra skillnad – att rädda liv! uppmärksammar Kulturen i Lund att de bulgariska judarna helt undkom Förintelsen. Det bulgariska samhällets motstånd mot Hitler och nazismen reser frågor kring civilsamhällets, kollektivets och individens makt – då och nu.

Uppskattningsvis 6 miljoner judar från hela det av nazisterna ockuperade Europa mördades under Förintelsen. I den tragiska europeiska judenhetens historia finns dock några få ljuspunkter. Räddningen av de danska judarna 1943 är en av dessa händelser och den aktionen är välkänd för oss i Sverige.

Få känner dock till att de bulgariska judarna helt undkom Förintelsen trots landets allians med Nazityskland. Den bulgariska historien visar att motstånd mot Hitler och nazismen var möjlig, vilket reser frågor kring civilsamhällets, kollektivets och individens makt – då och nu.

Utställningen Att göra skillnad – att rädda liv! Om civilsamhällets makt under Förintelsen: den bulgariska berättelsen 1940–1944 har hittills visats i bland annat FN-huset i Genève och flera europeiska huvudstäder, inklusive Stockholm. Den består av 23 skärmar och har producerats av Statens Kulturinstitut, Utrikesdepartementet i Bulgarien i samarbete med Centrum för Judiska Studier vid Sofia Universitet i Bulgarien.

– En svenskspråkig version av utställningen är framtagen speciellt för oss, säger Madeleine Larsson som är museipedagog på Kulturen.

Utställningen öppnar tisdagen den 21 januari. Kulturen har också skapat pedagogiska program för gymnasieelever till utställningen. Frågor som berör mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati är en viktig del av Kulturens verksamhet. Att arbeta med Förintelsen som historisk utgångspunkt ger oss en möjlighet att dra paralleller till brott mot mänskliga rättigheter och konflikter i vår egen tid. Vi vet vad som hände under 1930- och 1940-talen i Europa och genom att minnas och lära oss av det idag kan vi vara med och skapa det samhälle vi vill ha i framtiden.

Bulgariens ambassadör till Kulturen på Förintelsens minnesdag den 27 januari
I samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari 2014 gästas Kulturen av Hans Excellens Svetlan Stoev, Bulgariens ambassadör i Sverige, som kommer att hålla ett anförande om demokratiska värden och medmänsklighet utifrån utställningen Att göra skillnad – att rädda liv!

– Vi känner oss mycket hedrade av ambassadörens besök. Hans närvaro ger oss en bekräftelse på att vi är på rätt väg och inte minst en push framåt. Besöket inspirerar oss i vårt fortsatta arbete med dessa frågor, säger museipedagog Madeleine Larsson.

Utställning: Att göra skillnad – att rädda liv! Om civilsamhällets makt under Förintelsen: den bulgariska berättelsen 1940–1944.

Utställningsperiod: 21 januari–28 februari 2014

Plats: Kulturen, Tegnérplatsen i Lund

Högupplösta pressbilder bifogas.

För mer information:

Madeleine Larsson, huvudansvarig för utställningen och museipedagog på Kulturen
046-35 04 39, madeleine.larsson@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör och pressansvarig på Kulturen
046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com


Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin