2009-08-27 15:40Pressmeddelande

Bengt & Lotta formger Paradiset åt Kulturen i Lund

null

Den 27 augusti öppnar den nordiska designmässan Formex i Stockholm på vilken formgivarna Bengt Lindberg och Lotta Glave från Bengt & Lotta AB kommer att visa nya produkter som tagits fram i samverkan med Kulturen i Lund.

I år gör museet Kulturen en storsatsning på sydsvensk folkkonst då en serie nya utställningar öppnar i en ombyggd museidel. Satsningen inleds i oktober med fyra utställningar i vilka kulturens enastående samlingar av sydsvensk folkkonst på olika sätt ställs i relation till samtiden och modern design.

Inom ramarna för denna satsning har Kulturen inlett ett samarbete med formgivarna Lotta Glave och Bengt Lindberg från Bengt & Lotta AB. Resultatet har blivit, Paradiset, en illustration som försöker fånga det glada och naiva som finns väl representerat inom folkkonsten. Paradiset blir symbolen för folkkonstsatsningen och finns med som en röd tråd i marknadsföring, skyltprogram och informationsmaterial. Illustrationen blir även utgångspunkten för ett par produkter som kommer att finnas till försäljning under utställningsperioden, bl a en ljusstake och ett tyg.

För mer information kontakta:

Bengt & Lotta

Bengt Lindberg, tfn 073778 75 58
Bengt & Lotta AB finns representerade i Formex monter C07:21 på Stockholmsmässan

Kulturen i Lund

Charlotte Åkerman, antikvarie och projektledare, tfn 046 35 04 16, mobil 0708 11 79 98

Erik Roman, pressansvarig, tfn 046 35 04 47

Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle.

Kulturen är det största museet i Skåne och det näst äldsta friluftsmuseet i världen. Med ett brett utbud av

både tillfälliga och permanenta utställningar samt en unik museipark bjuder Kulturen på många upplevelser

för alla åldrar.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin