2010-04-14 08:35Pressmeddelande

Återuppbyggnaden av Dackestugan inleds idag

null

Idag anländer en specialbeställd last med timmer till Kulturen. Timret kommer från ca 200 år gamla träd som fällts i Värmland under vintern. Träd med de dimensioner som krävs för att återställa den mytomspunna loftboden från 1500-talet har tagit tid att hitta. Men när nu leveransen av timret är gjord kan det omfattande arbetet med att, med gamla metoder, återuppbygga Dackestugan äntligen påbörjas.

Timret är hugget i Värmland under vintern, det har tagit drygt 3 månader att hitta träd som håller så grova dimensioner att de funkar att byta med de gamla skadade timmerstockarna. De längsta stockarna ca 8,5 m och är ca 35 cm i diameter i topp. Timmerstockarna kommer från ca 200 år gamla träd och är framtagna av Nyhamns såg och båtbyggeri i Nyhamn utanför Höganäs.

Arbetet med att återställa Dackestugan kommer att utföras av Kulturens timmerman Örjan Hörlin och projektet leds av Stadsantikvarie Henrik Borg. Tidplanen är att börja bila under april/maj och att Dackestugan ska färdigställas under 2011.

Timmerlasten beräknas vara framme vid Kulturen onsdag den 14 april runt kl 11.00

Historien bakom Dackestugan

Dackestugan kommer ursprungligen från Uranäs socken i Småland och transporterades till friluftsmuseet i Lund av Kulturens grundare, Georg Karlin, under slutet av 1800-talet. Denna så kallade loftbod är en av de mest mytomspunna byggnaderna på Kulturen. Det finns nämligen uppgifter som kopplar samman Dackestugan med den småländske upprorsledaren Nils Dacke, som sägs ska ha övernattat i boden under upproret mot den svenska centralmakten och Gustav Wasa 1542 till 1543. Under senare tid har dock uppgifterna betraktats som tvivelaktiga bl a då själva byggnadskonstruktionen ger anledning att tro att byggnaden snarare är uppförd under 1700-talet.

Under 2009 inleddes ett restaureringsarbete då byggnadens placering, nära en av museets murar med tiden bidragit till att delar av träkonstruktionen blivit fuktskadad. Under arbetet med att montera ner byggnaden togs även prover från trästockarna. Proverna visade att några delar av byggnaden kan daterats till 1516 vilket medförde att myten kring Dackestugan fick nytt liv.

För mer information kontakta:

Henrik Borg, stadsantikvarie, tfn 046 35 04 51
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle

OBS! Henrik Borg är nåbar den 14/4 via telefon under dagen, är på plats på museet från kl 12.30

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur till konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar om aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin