2015-06-16 11:00Pressmeddelande

Årets Karlebystipendiater, prisutdelning den 18 juni kl. 12:00 Kulturen i Lund

null

Nils Karleby var en svensk socialdemokratisk politiker, ideolog och tidningsman. Han avled 34 år gammal 1926. Till hans minne utdelas varje år ett antal priser till forskare inom stiftelsens ämnesområden skånsk kultur och historia. 

I år tilldelas priserna Pål Brunnström, för avhandlingen Ägare och kapital – klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939 (historia), Karin Gustavsson, för avhandlingen Expeditioner i det förflutna – etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början (etnologi), samt Mattias Karlsson, för avhandlingen Konstruktionen av det heliga – altarna i det medeltida Lunds stift (historisk arkeologi).

I styrelsen för stiftelsen ingår representanter för Kulturen och Helsingborgs museum och två sakkunniga från Lunds universitet. 

Priset utdelas på Nils Karlebys födelsedag den 18 juni kl. 12:00 vid en ceremoni på Kulturen i Lund.

För mer information, kontakta Anders Jansson/Kulturen:
046-35 04 22, anders.jansson@kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin