2007-03-05 15:19Pressmeddelande

ANKI DAHLIN NY MUSEICHEF FÖR KULTUREN I LUND

null

Anki Dahlin har utsetts till ny museichef för Kulturen i Lund. Hon kommer närmast från Länsmuseet på Gotland där hon varit länsmuseichef sedan 2002.

- Anki Dahlin har under sina år på Länsmuseet i Gotland visat prov på gott ledarskap och en förmåga att utveckla organisationen. Hon är driven, målinriktad och har en modern syn på museiverksamhet och uppfyller mer än väl vår kravspecifikation för Kulturens nye chef. Vi är mycket glada att vi kunnat knyta Anki Dahlin till oss och är övertygade om att hon, tillsammans med medarbetarna på Kulturen, kommer att kunna vidareutveckla verksamheten, säger styrelseordförande Lars-Erik Skjutare.

- Kulturen i Lund med sina fina samlingar är ett spännande museum som utmärkt sig genom att arbeta med svåra frågor. Jag vill verka för att Kulturen ska vara en angelägenhet för hela Lund och en positiv kraft för den expansiva utvecklingen av regionen, säger Anki Dahlin.


SKÅNING MED GEDIGEN ERFARENHET
Anki Dahlin är 53 år och kommer från Skåne. Hon har en gedigen erfarenhet kring flera av för Kulturen viktiga verksamhetsområden. Ett exempel är textilier, bland annat från tiden då hon arbetade som intendent på Skokloster slott. Under de första fem åren på Husgerådskammaren ansvarade hon även för textilsamlingarna på de kungliga slotten. Hennes intresse för det publika arbetet är stort. Hon har ett brett kontaktnät inom museivärlden.

Hon har genom åren haft en rad olika uppdrag. Förutom chefstjänsten på Länsmuseet på Gotland har hon arbetat som tillförordnad enhetschef på Riksantikvarieämbetet i början av 2000-talet. Dessförinnan var hon 1:e intendent vid Kungliga Husgerådskammaren inom Hovstaterna, bland annat som projektledare för museum Tre Kronor. Kulturen är inte helt okänt för Anki Dahlin. I slutet av 1980-talet arbetade hon som projektanställd på Kulturen. Hon har även ett förflutet som bild- och textillärare.

Anki Dahlin har en fil. kand. inom konstvetenskap, etnologi och informationsteknik. Hon är också utbildad vid Tillskärarakademin i Köpenhamn.
Hon tillträder jobbet som museichef den 1 oktober 2007.


FÖR MER INFORMATION
Anki Dahlin, tfn 070-2900208.
Lars-Erik Skjutare, styrelseordförande Kulturen, tfn 070-5557975.
Karolina Falkheimer, informationschef Kulturen, tfn 070-6959268.
För mer info om Kulturen och pressbilder, gå till www.kulturen.com. Klicka på press, lösenordet är b469alle.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin