2014-09-08 07:00Pressmeddelande

Aktuell utställning om passivitet och civilkurage

null

I en tid när nazister åter marscherar på våra gator presenterar Kulturen i Lund Spelar roll, en viktig vandringsutställning från Forum för levande historia. Genom exempel ur både historien och nutid undersöks övergrepp och grupptryck och vad man har för val som åskådare när någon angrips eller kränks. Vilken roll spelar den tysta åskådaren egentligen? Kan vi bli bättre på att visa civilkurage? Finns det normer i samhället som står i vägen för att vi ska gripa in?

Vi talar ofta om offer och förövare. Men många gånger finns också en tredje part – åskådaren. Den som ser men kanske inget gör. Om åskådaren hade agerat annorlunda, vad hade hänt då? En sak är säker. Att vara åskådare är inte att vara neutral. Genom utställningen Spelar roll får vi en viktig påminnelse om det.

Det är inte självklart att göra det som är rätt, det är ofta svårt och ibland farligt. Och ibland är det svårt att veta vad som är rätt. Utställningen ger exempel och ställer frågor om autentiska fall som lynchningar i USA under tidigt 1900-tal, koncentrationslägren under Förintelsen och en våldtäkt under en ungdomsfest. 

– Man kan faktiskt se utställningen som en sorts civilkurageutbildning, säger Mats Larsson som är museipedagog på Kulturen.

Spelar roll riktar sig främst till unga och följs av ett brett skolprogram för årskurs 8-9 och gymnasiet. Under pedagogledda workshopar diskuteras bland annat under vilka omständigheter människor väljer att titta bort och förhålla sig passiva.

– Konceptet har fungerat otroligt bra. Vår erfarenhet är att igenkänningseffekten är stor för eleverna, berättar Christina Gamstorp som är projektledare vid Forum för levande historia.

Även om utställningen är gjord för att passa unga är den naturligtvis en viktig utställning för oss alla. Den är öppen för alla besökare på Kulturen, och vi arrangerar också ett par programpunkter under hösten som knyter an till utställningen. I oktober får vi besök av konstnären Christoph Mayer som berättar om sin uppväxt på platsen för det forna koncentrationslägret Gusen i Österrike och till minne av Kristallnatten bjuder vi in till ett öppet samtal om åskådarrollen.

Medverkande vid pressvisningen är museipedagog Mats Larsson från Kulturen och projektledare Christina Gamstorp och pressekreterare Johan Perwe från Forum för levande historia. En kortare workshop kommer även att genomföras med elever från gymnasieskolan Spyken i Lund, årskurs 3.

Utställning: Spelar roll, vandringsutställning producerad av Forum för levande historia. Utställningsperiod 12 september–11 januari 2015.

Pressvisning: Onsdag 10 september kl 11.00

Plats: Kulturen, Tegnérsplatsen i Lund, i Allmogehallen.

Pressbilder: Kan laddas ner från Forum för levande historias webb. Det ges också tillfälle till fotografering/filmning under den korta workshopen med gymnasieelever. 

För mer information: 
Mats Larsson, museipedagog på Kulturen, 046-35 04 25, mats.larsson@kulturen.com
Maria Bohlin, informatör på Kulturen, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com
Johan Perwe, pressekreterare Forum för levande historia, 0702-59 38 19, johan.perwe@levandehistoria.se

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin