2007-11-19 08:00Pressmeddelande

A History of Sex öppnas i sin helhet

null

Nu öppnar vi A History of Sex av Andres Serrano i sin helhet igen. Av säkerhetsmässiga skäl kommer samtliga bilder i fotoutställningen att visas i en lokal i fortsättningen. Utställningen kommer att vara öppen för besökare på lördagar och söndagar.

Efter det att A History of Sex utsattes för skadegörelse har vi fått tänka om kring hur utställningen ska presenteras för våra besökare. Inför återöppnandet har vi tvingats jämka samman estetik och säkerhet, vilket vi anser är både nödvändigt och viktigt.

Från lördagen den 24 november då A History of Sex öppnas i sin helhet igen är utställningen inrymd i Lundahallen. Vidare har ingången till utställningen flyttats och nås via Kulturens entré i Vita huset och utställningen Metropolis.

Attentatet mot A History of Sex är knutet till utställningen för lång tid framöver.
Vi vill att det ska synas i den nyöppnade utställningen, men inte att det ska vara det dominerande intrycket. Händelsen har gjort att A History of Sex på Kulturen blivit en än mer tillspetsad historia om sex, intolerans, kärlek och hat och kampen för rätten att få vara den man är. Vi är stolta över att kunna öppna den på nytt.

NYA ÖPPETTIDER FÖR A HISTORY OF SEX
Den 22 och 23 november är A History of Sex stängd för att förbereda återöppnandet lördagen den 24 november kl. 12. Därefter kommer utställningen att vara öppen lördag - söndag kl. 12-16 och visas av guide kl. 13 och 15. Under öppningshelgen den 24 och 25 november genomförs dock inga visningar. A History of Sex är även stängd under Kulturens Julstök den 2 december.

UTSTÄLLNINGS- OCH PRESSANSVARIG
Utställningsansvarig är Viveca Ohlsson, tfn. 046-35 04 93. Pressansvarig på Kulturen, Petra Kanvall, tfn. 046-35 04 17 alt petra.kanvall@kulturen.com. För mer information och pressbilder, gå till www.kulturen.com. Lösenordet för att se pressbilder är b469alle.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin