2014-09-18 07:00Pressmeddelande

30 000 medicinhistoriska föremål i databas på internet

null

Nu finns Region Skånes stora medicinhistoriska samling tillgänglig på nätet via en databas. Detta har möjliggjorts genom att Kulturen i Lund på uppdrag av regionen har arbetat med att ordna upp och systematisera samlingarna. Vem som helst kan nu ta del av alla de föremål som inte är utställda. Förhoppningen är också att den nya databasen leder till att samlingen används mer av forskare, som nu snabbt kan söka efter intressanta medicinhistoriska föremål. För den nyfikne är det bara att börja surfa runt!

Detta är den största medicinhistoriska föremålssamlingen i Norden som finns tillgänglig på internet. I nuläget innehåller databasen 30 000 poster. Det är en spännande samling som säger mycket om hur förutsättningarna för sjukvård har förändrats över tid. Den innehåller allt från kirurgiska instrument och tveksamma kvacksalveriapparater till den patientskapade konst som producerades vid de stora psykiatriska institutionerna i Skåne.

Här kan man till exempel hitta en trampborrmaskin för tandläkare från sent 1800-tal, en högfrekvensapparat som genom elektricitet skulle bota olika åkommor, och en nattvaktsklocka från mentalsjukhuset Sankt Lars i Lund. Inte bara patienterna på Sankt Lars Sjukhus övervakades utan även personalen, som varje kvart skulle skriva i sitt namn i luckan av den låsta roterande trumman för att visa att man inte sovit på arbetstid.

– Att samlingen nu läggs ut på nätet innebär ytterligare en kontaktyta utåt för oss, så vi kan fortsätta samla in såväl föremål som berättelser, säger Mats Engström som är intendent på Kulturen i Lund.

Region Skånes medicinhistoriska samling var tidigare utspridd på olika platser. Från och med 2012 är den samlad i ett magasin i Lund. Kulturen har ordnat upp och systematiserat samlingen och har sedan hösten 2013 uppdraget att förvalta den. Själva registreringen i databasen har gjorts av Regis, som drivs av Kulturen i Lund, Malmö Museer och Regionmuseet i Kristianstad, och hela arbetet har finansierats av Region Skåne.

Genom att samlingen nu är så väl ordnad och lättillgänglig blir utlåningen av föremål till forskare mer professionell, och därigenom troligen till större nytta för forskningen. Det kan också leda till att det kommer fram mer information om de olika föremålen, som då också kan föras in i databasen. 

Databasen når man på adressen http://carl.kulturen.com/medi/ eller genom att gå in på Kulturens hemsida www.kulturen.com/foremal.

Mingel fredag 19 september kl 15.00 på Livets museum i Lund
Fredagen den 19 september firar vi den nya databasen under ett mingel på Livets museum i Lund, Stora Lasarettsgatan 7. Journalister är välkomna!

För mer information: 
Mats Engström, intendent på Kulturen och ansvarig för förvaltningen av Region Skånes medicinhistoriska samling, 046-35 04 08, mats.engstrom@kulturen.com.
Maria Bohlin, informatör på Kulturen, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

Bilagor: 
Samlingsbeskrivning (pdf)
Pressbilder på föremål med bildtexter

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin