2011-01-24 08:42Pressmeddelande

2011 blir förändringens år för Kulturen

null

Kulturen inleder det nya året med en helt ny organisation och en plan att förnya och anpassa verksamheten till förändrade krav och behov från omvärlden. Friluftsmuseet ska rustas upp och få mer liv, en ny generation av medlemmar ska värvas och verksamheten bygga på mer samverkan med omvärlden. I dag, under förmiddagen, samlar museichef Anki Dahlin personalen och går igenom verksamhetsplanen för 2011 som omfattar stora utmaningar med mycket utvecklingsarbete och nya arbetsmetoder. 

Tydligare varumärke
Under hösten 2010 inleddes ett stort varumärkesarbete som bl a omfattat närmare hundra kvalitativa intervjuer med boende i regionen, besökare, medlemmar och den egna personalen. Utifrån nya insikter om omvärldens behov och egna förutsättningar ska inriktningen på verksamheten bli tydligare och komma närmare de egna medlemmarna. Kulturen är i grunden en ideell medlemsförening vars medlemsantal de senaste tio åren minskat kraftigt samtidigt som medelåldern blivit allt högre. Nu vill Kulturen värva en ny generation Kulturenmedlemmar som även ska ges utrymme att vara mer aktiva och ta del av verksamheten på nya sätt.

Mer fokus på friluftsmuseet - oasen mitt i centrala Lund
En tydlig prioritering blir att vårda och utveckla friluftsmuseet med sin parkmiljö och ca 30 kulturhistoriska byggnader. Det ska även bli mer liv och rörelse inne på friluftsområdet. Till sommaren ska ett året-runtkafé öppna, man kommer att kunna följa arbetet med att återuppbygga Dackestugan på plats och det finns även planer på byggnadsvårdsverksamhet med rådgivning och försäljning. Även Kulturens utomhusevenemang kommer att utvecklas med nya satsningar under året som barnens dag och eventuellt en skördefest. 

Verksamhet i samverkan med omvärlden
Även i fortsättningen kommer Kulturen att erbjuda nya spännande utställningar, men inriktningen kommer att gå från stora tillfälliga satsningar till att arbeta mer öppet och långsiktigt. Under våren samarbetar Kulturen med olika folkhögskolor och visar flera foto- och konstutställningar på temat hållbar utveckling och återanvändning. Till hösten öppnar Popstad Lund 1971-1996 - en stadshistorisk utställning som skapas tillsammans med lundabor och personer med koppling till Lund under den perioden. Popstad Lund blir en levande utställning som även samlar värdefulla berättelser och föremål för framtiden.

Ny organisation
Verksamhet kommer att synliggöras tydligare i den nya organisationen. Det blir sex avdelningar och som lyfter fram de verksamhetsgrenar som Kulturen kommer att fokusera på i framtiden: utveckling, utställningar, program, samlingar, kulturmiljö(arkeologi, byggnadsvård och trädgård) och försäljning. Den nya organisationen bygger på att blanda olika kompetenser i team som tillsammans ska utveckla verksamheten. Kulturen utvecklas till en bättre, mer transparent och mer demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten från idé till färdigt resultat.

Urval av nya utställningar och större evenemang under 2011

Vår:

 • 23 jan - 27 feb: Hållbart - Fotoskolan Skåne tolkar begreppet hållbart.
 • 11 mars - 29 maj: Kulturen ReMix - konstelever från tre folkhögskolor återanvänder Kulturen
 • 3 april - 28 augusti: Förbisett - Platser och ögonblick som försvinner, fotoutställning
 • 17 mars: Insamlingsstart för Popstad Lund med överraskningar
 • 28 mars - 25 april: Kulturens påskutställning
 • 19-21 april: Påsklovsverksamhet

Sommar:

 • 8 maj - permanent :  Folkkonst & Design - Folkkonstens skapare (ny delutställning)
 • 1 maj - 28 aug: Öppethållande av Gamlegård på Kulturens Östarp
 • 14 maj: Barnens dag på Kulturen med karuseller och karameller
 • 5 juni - tillsvidare : Folkkonst & Design - Folkdräktstolkningar av elever från Sätergläntan
 • 5 juni - tillsvidare: Barbro Lomakka - textilutställning
 • 30 april - 31 maj: Rapporter från ett tält - tältinstallationer, inspirerade av Kulturens samlingar, av Lunds Konst- och Designskola
 • 6 juni: Nationaldagsfirande
 • 25 juni: Midsommarfirande

Höst:

 • September:
  Start för Popstad Lunds programserie på Kulturen
 • 30 oktober - hösten 2012: Popstad Lund 1971 -1996, stadshistorisk utställning med pop/rock-perspektiv som växer fram i samverkan med besökarna.
 • 26-27 november: Julstök
 • 26 november - 8 januari 2012: Julutställningar

För mer information nås följande personer 24/1 efter kl 13:
Anki Dahlin, museichef, 046 35 04 02
Caroline Owman, utställningschef , 046 35 04 92
Emma Malmström, programchef, 046 35 04 54
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur, konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar med aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin