2023-12-14 10:20Pressmeddelande

2 tjugotal på Kulturen i Lund i vår!

Montage Kulturen. Bilden på Louise Brooks kommer från en scen i filmen Pandora's Box, © Ullstein Bild.

I vår öppnar utställningen 2 tjugotal på Kulturen i Lund! Med fokus på kvinnor ur historien djupdyker vi i 1920-talet, en tid som på många sätt var början på det moderna samhället. Utställningen är också tänkt inspirera till reflektioner över vår egen samtid, genom att låta 1920-talet speglas i 2020-talet.

Visuellt kommer utställningen att domineras av 1920-talet, med föremål ur våra samlingar, bilder, filmer och gestaltningar. Från en dyster verklighet med nödtorftigt boende och ekonomisk utsatthet för många å ena sidan, till avantgardistiska idéer inom konst, mode och design å den andra. 

Utställningen tar upp viktiga förändringar inom områden som samhällsutveckling, teknik, vetenskap, media, kultur och konsumtion. Vi lyfter också fram kvinnor som på olika sätt spelar en viktig roll under detta decennium.

Förändringarna under 1920-talet har format vår tid och påverkar oss fortfarande, och i utställningen finns också 2020-talet på olika sätt närvarande. Vår samtids utmaningar och förändringar påminner till viss del om 1920-talets, men det finns också stora olikheter. Förhoppningen är att utställningen ska inspirera till reflektioner kring såväl historia som samtid och framtid. 

Vi återkommer med ett utförligare pressmeddelande i februari 2024!

Utställning: 2 tjugotal. Producerad av Kulturen i Lund. 

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6 i Lund. 

Utställningsperiod: 23 mars 2024–januari 2026 (invigs på kvällen 22 mars 2024). 

Pressvisning: Torsdag 21 mars kl 10.30

Invigning: På kvällen fredag 22 mars 2024 (klockslag bestäms senare)

Pressbild: Bifogas, i två olika format. 

Kontaktperson utställningsgruppen: Intendent Karin Hindfelt, 046-35 04 12, karin.hindfelt@kulturen.com

 


Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin