Kulturens pressrum


Foto: Kulturcentrum Skåne
I över två års tid har Roger Marmdal utvecklat ett projekt där han porträtterar hus i Lund. Till varje teckning fogar han en personlig text om sin relation till huset. Till dags dato har han porträtterat över 130 hus. Roger Marmdal har gått Kulturcentrum Skånes treåriga utbildning, och arbetar på kulturarbetsplatsen/dagliga verksamheten där sedan flera år.

Husmöten – Magistratsvägen.jpg

Foto: Kulturcentrum Skåne I över två års tid har Roger Marmdal utvecklat ett projekt där han porträtterar hus i Lund. Till varje teckning fogar han en personlig text om sin relation till huset. Till dags dato har han porträtterat över 130 hus. Roger Marmdal har gått Kulturcentrum Skånes treåriga utbildning, och arbetar på kulturarbetsplatsen/dagliga verksamheten där sedan flera år.
Fil typ:jpeg
Licens:Media use
Storlek:753kb