Kulturens pressrum


Mopeden föddes ur cykeln. En cykel med hjälpmotor, det var så politikerna tänkte sig det nya folkhems-åket som lanserades 1952. Men ingenjörer och formgivare hade större ambitioner än så. Björn Karlström gav NV 5 Autopeden 1953 en elegant motorkåpa som skulle skydda mopedistens ben mot värme och oljestänk. Men topplocket fick lov att sticka upp lite för kylnings skull. Där gav sig inte ingenjörerna! Foto: Claes Johansson.

Mopeden – Autopeden NV5 från Nymans i Uppsala.jpg

Mopeden föddes ur cykeln. En cykel med hjälpmotor, det var så politikerna tänkte sig det nya folkhems-åket som lanserades 1952. Men ingenjörer och formgivare hade större ambitioner än så. Björn Karlström gav NV 5 Autopeden 1953 en elegant motorkåpa som skulle skydda mopedistens ben mot värme och oljestänk. Men topplocket fick lov att sticka upp lite för kylnings skull. Där gav sig inte ingenjörerna! Foto: Claes Johansson.
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:12923kb