Kulturens pressrum


Foto: Ida Ekelund, ur Kulturens samlingar. 
Fotografiet föreställer Emilia Harrings dotterson, Per Hallengren. Dödsannonsen var införd tisdag den 8 mars och onsdag den 8 mars 1927 med texten: "Min älskade dotterson Per Hallengren har i dag hastigt avlidit i en ålder av 8 1/2 år, djupt sörjd och saknad av mig, många släktingar, kamrater och vänner. Lund den 8 mars 1927. Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke, ty sådana hörer Guds rike till. Herren gav och Herren go, välsignat vare Herrens namn. Emilia Harring f Witt." Den 11 mars samma annons med tillägget: "Jordfästningen äger rum i Norra Kyrkogårdens kapell söndagen den 13 mars kl 1 em".

Per Hallengren föddes i Landskrona, blev tidigt föräldralös och bodde därför hos sin mormor i Lund.

Ida Ekelund – pojke i öppen kista .jpg

Foto: Ida Ekelund, ur Kulturens samlingar. Fotografiet föreställer Emilia Harrings dotterson, Per Hallengren. Dödsannonsen var införd tisdag den 8 mars och onsdag den 8 mars 1927 med texten: "Min älskade dotterson Per Hallengren har i dag hastigt avlidit i en ålder av 8 1/2 år, djupt sörjd och saknad av mig, många släktingar, kamrater och vänner. Lund den 8 mars 1927. Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke, ty sådana hörer Guds rike till. Herren gav och Herren go, välsignat vare Herrens namn. Emilia Harring f Witt." Den 11 mars samma annons med tillägget: "Jordfästningen äger rum i Norra Kyrkogårdens kapell söndagen den 13 mars kl 1 em". Per Hallengren föddes i Landskrona, blev tidigt föräldralös och bodde därför hos sin mormor i Lund.
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:3950kb