Kulturens pressrum


Visning av den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård och dess trädgård är en av de visningar som erbjuds under Östarpsdagen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

Östarpsdagen – visning av Gamlegård och trädgården.JPG

Visning av den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård och dess trädgård är en av de visningar som erbjuds under Östarpsdagen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:7139kb