Kulturens pressrum


Fotot är skapat med ålderdomlig daguerreotypi-teknik, en fototeknik som användes på 1800-talet. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Porträtt daguerreotypi-teknik från id:TRANS.jpg

Fotot är skapat med ålderdomlig daguerreotypi-teknik, en fototeknik som användes på 1800-talet. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.
Fil typ:image
Licens:Non-commercial use
Storlek:3861kb