Kulturens pressrum


Foto: Emma Krantz, Kulturen
ECT-apparat. ECT (electroconvulsive therapy) är en behandling som introducerades i slutet av 1930. Den går ut på att man med hjälp av en strömstöt till hjärnan framkallar ett epileptiskt krampanfall.

Sankt Lars - ETC-apparat.JPG

Foto: Emma Krantz, Kulturen ECT-apparat. ECT (electroconvulsive therapy) är en behandling som introducerades i slutet av 1930. Den går ut på att man med hjälp av en strömstöt till hjärnan framkallar ett epileptiskt krampanfall. Behandlingen var ursprungligen mycket smärtsam och skrämmande för patienterna. Efterhand började muskelavslappnande medel och narkos användas. Metoden används fortfarande idag som en behandling av bland annat svåra depressionstillstånd.
Fil typ:jpeg
Licens:Media use
Storlek:3682kb