Scandinavian Design of Everyday Life

Från 1930-talet och fram till 1970-talet skapade några av Skandinaviens bästa formgivare bruksföremål för hemmet, som nu blivit eftertraktade klassiker. Nya idéer och nya material drev fram utvecklingen, och under efterkrigstiden började företag tävla om att förse konsumenterna med de bästa produkterna – bruksföremål med lång livslängd, där funktion, form och ekonomi samspelade. I utställningen Scandinavian Design of Everyday Life visas delar ur samlaren och författaren Thomas Lindblads unika samling av skandinaviska vardagsföremål. Läs mer på www.kulturen.com/utstallningar