Arkeologi – Kulturens årsbok 2021

Arkeologin har i stort sett från första början varit en väsentlig del av Kulturens kulturhistoriska verksamhet. Intresset är stort bland allmänheten för den fortlöpande dokumentationen av Lunds äldre historia, det märkte vi inte minst under den omfattande arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund 2019. Kulturens årsbok 2021, Arkeologi, ger smakprov på den mångfacetterade verksamhet och diskussion som utgör arkeologin av idag.
Foto: Emma Holmgren, Kulturen
Media use
Foto: Emma Holmgren, Kulturen
Media use
1984 påträffades denna läderväska, tillverkad av hästhud med en dekorativ ram av hål på jämna avstånd, vari ett läderband trätts. Väskor brukade fästas i ett bälte och innehöll personliga ägodelar. Just denna väska innehöll en kam. Fyndet påträffades i en brunn, där det bevarats under flera hundra år. Väskan med kammen är daterad till tiden 1300–1400-tal. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen
Media use
Om du står precis här på Stora Sigridsgatan i Lund, med vy mot Domkyrkan, då står du på den plats där två män begravdes för 1000 respektive 900 år sedan, och sedan hittades igen hösten 2017. Helene Wilhelmson, osteolog och arkeolog, berättar i sin artikel i årsboken om sina analyser av kvarlevorna. Mannen i den äldre graven hade skorna på sig för att vara redo för återuppståndelsen. Efter 100 år i ensamhet fick han en granne som begravdes ovanpå. Nu finns bådas kvarlevor i Kulturens magasin, och fjärrvärmerör har tagit deras plats. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen
Media use
Arkeolog Johan Wallin gräver försiktigt fram ett skelett fäst i jorden. Foto: Kulturens arkeologer.
Media use
I Lund har ca 10 000 gravar undersökts av arkeologer! Det är flest i Norden. De har tillhört de många sockenkyrkorna och klostren i staden och kan i huvudsak dateras till medeltid. Här är en akvarellteckning av en grav från 1906, gjord av Kulturens grundare Georg Karlin.
Media use
Utgrävning 1906 i kvarteret Sankt Mikaels södra del, där stadens dominikankonvent låg på medeltiden. Nere i schaktet står Kulturens museichef Georg Karlin, försjunken i sina anteckningar. Till höger om honom sitter Gurli Karlin, Georgs hustru. Längst till vänster står ett välkänt original i det akademiska Lund, Heinz Hungerland, lektor i tyska vid Lunds universitet och amanuens på Kulturen i början av 1900-talet. Idag är det arkeologer i hjälmar och neongula varselkläder snarare än kostymer och flotta hattar i schakten, men en rad nyfikna spanare vid avspärrningen är sig likt. Foto: Kulturen, Lundaarkivet.
Media use
Linnea Lidh och Olof Andersson rensar fram två hela träkistor som påträffades i Västra Mårtensgatan i juni 2020. Foto: Kulturens arkeologer.
Media use