Kulturens pressrum


Gamlegård, en fyrlängad skånsk korsvirkesgård byggd 1812. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Gamlegård på Kulturens Östarp.JPG

Gamlegård, en fyrlängad skånsk korsvirkesgård byggd 1812. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Fil typ:image
Licens:Non-commercial use
Storlek:6937kb