Kulturens pressrum


Utgrävning 1906 i kvarteret Sankt Mikaels södra del, där stadens dominikankonvent låg på medeltiden. Nere i schaktet står Kulturens museichef Georg Karlin, försjunken i sina anteckningar. Till höger om honom sitter Gurli Karlin, Georgs hustru. Längst till vänster står ett välkänt original i det akademiska Lund, Heinz Hungerland, lektor i tyska vid Lunds universitet och amanuens på Kulturen i början av 1900-talet. Idag är det arkeologer i hjälmar och neongula varselkläder snarare än kostymer och flotta hattar i schakten, men en rad nyfikna spanare vid avspärrningen är sig likt. Foto: Kulturen, Lundaarkivet.

Arkeologi – Kulturens årsbok 2021 - utgrävning 1906.jpg

Utgrävning 1906 i kvarteret Sankt Mikaels södra del, där stadens dominikankonvent låg på medeltiden. Nere i schaktet står Kulturens museichef Georg Karlin, försjunken i sina anteckningar. Till höger om honom sitter Gurli Karlin, Georgs hustru. Längst till vänster står ett välkänt original i det akademiska Lund, Heinz Hungerland, lektor i tyska vid Lunds universitet och amanuens på Kulturen i början av 1900-talet. Idag är det arkeologer i hjälmar och neongula varselkläder snarare än kostymer och flotta hattar i schakten, men en rad nyfikna spanare vid avspärrningen är sig likt. Foto: Kulturen, Lundaarkivet.
Fil typ:jpeg
Licens:Media use
Storlek:3607kb