Kulturens pressrum


Om du står precis här på Stora Sigridsgatan i Lund, med vy mot Domkyrkan, då står du på den plats där två män begravdes för 1000 respektive 900 år sedan, och sedan hittades igen hösten 2017. Helene Wilhelmson, osteolog och arkeolog, berättar i sin artikel i årsboken om sina analyser av kvarlevorna. Mannen i den äldre graven hade skorna på sig för att vara redo för återuppståndelsen. Efter 100 år i ensamhet fick han en granne som begravdes ovanpå. Nu finns bådas kvarlevor i Kulturens magasin, och fjärrvärmerör har tagit deras plats. 
Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

Arkeologi – Kulturens årsbok 2021: Stora Sigridsgatan.jpg

Om du står precis här på Stora Sigridsgatan i Lund, med vy mot Domkyrkan, då står du på den plats där två män begravdes för 1000 respektive 900 år sedan, och sedan hittades igen hösten 2017. Helene Wilhelmson, osteolog och arkeolog, berättar i sin artikel i årsboken om sina analyser av kvarlevorna. Mannen i den äldre graven hade skorna på sig för att vara redo för återuppståndelsen. Efter 100 år i ensamhet fick han en granne som begravdes ovanpå. Nu finns bådas kvarlevor i Kulturens magasin, och fjärrvärmerör har tagit deras plats. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen
Fil typ:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13989kb